Εσωτερικός κανονισμός

Εσωτερικός Κανονισμός του 3ου Δημ. Σχολείου Προσοτσάνης

Κατηγορία: Εσωτερικός κανονισμός
Δημοσιεύτηκε στις Κυριακή, 04 Νοεμβρίου 2018

 

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Κανόνες ορθής λειτουργίας της σχολικής μονάδας

Σχέσεις Εκπαιδευτικών και Γονέων & Κηδεμόνων του Σχολείου

 

 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Προσοτσάνης αποφάσισε τη γραπτή διαμόρφωση κανόνων λειτουργίας της σχολικής μονάδας, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της. Ο παρών εσωτερικός κανονισμός είναι αποτέλεσμα συνεργασίας όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου μας και των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών μας μέσω των απαντήσεων που δόθηκαν στα ερωτηματολόγια που τους διανεμήθηκαν.

Προσοτσάνη, Σχολικό έτος, 2014-2015

 

 1. Ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών/τριών:  Το κουδούνι για την έναρξη των μαθημάτων χτυπάει στις 8:15. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου μέχρι τις 8:10.          
  Πρωινό πρόγραμμα: Η ώρα αποχώρησης όλων των τάξεων ορίζεται στις 13:15.          
  Ολοήμερο πρόγραμμα: Οι ώρες αποχώρησης των μαθητών, σύμφωνα με τη δήλωσή των γονέων τους, είναι στις 15:00 και 16:00.      
  Για οποιαδήποτε διαφοροποίηση των ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών/τριών, θα προηγείται ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων τους.
 2. Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων για τη σχολική επίδοση των παιδιών: Όλοι οι εκπαιδευτικοί με την έναρξη της σχολικής χρονιάς διανέμουν μαζί με το ωρολόγιο πρόγραμμα τις ώρες συνεργασίας και ενημέρωσης των γονέων και κηδεμόνων του πρωινού και ολοήμερου προγράμματος του σχολείου.
  Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του 3ου Δημοτικού Σχολείου Προσοτσάνης θα πρέπει να ενημερώνονται για την επίδοση και τη συμπεριφορά των παιδιών τους στο σχολείο τουλάχιστον, 1 φορά το μήνα και αν αυτό δεν είναι εφικτό 1 φορά το τρίμηνο.
 3. Ενημέρωση σε περίπτωση απουσίας: Σε περίπτωση απουσίας του/της μαθητή/τριας για σοβαρό λόγο, οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να ενημερώνουν έγκαιρα τον εκπαιδευτικό της τάξης ή τον Διευθυντή του σχολείου. Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να ενημερώνονται οι ίδιοι (είτε από το σχολείο είτε από συμμαθητές τους) τόσο για τα μαθήματα όσο και για τις δράσεις του σχολείου που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της απουσίας τους. Η σωστή προετοιμασία των μαθητών/τριών για τα μαθήματα συμβάλλει θετικά στη μαθησιακή τους απόδοση.
 4. Ειδικές περιπτώσεις: Οι γονείς και κηδεμόνες των παιδιών καλούνται να ενημερώνουν το σχολείο για τυχόν ασθένειες, αλλεργίες, αδυναμίες ή/και ταλέντα των παιδιών τους, για την άμεση, καλύτερη και πιο επιτυχημένη αντιμετώπιση αυτών.
 5. Κατάλληλος εξοπλισμός μαθητή: Οι γονείς και κηδεμόνες  θα πρέπει να ελέγχουν καθημερινά τη σχολική τσάντα του παιδιού τους, ώστε αυτό να κουβαλά μόνο τα βιβλία που αντιστοιχούν στο πρόγραμμα της ημέρας, καθώς και τον φάκελο που περιέχει ενημερωτικές σημειώσεις ή/και ανακοινώσεις που στέλνει ο δάσκαλος της τάξης.
 6. Κατάλληλος ρουχισμός/απαραίτητα έγγραφα: Οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να φροντίζουν να στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο με κατάλληλα ρούχα, σύμφωνα με την εποχή και το μάθημα (π.χ. Γυμναστική), και να προσκομίζουν έγκαιρα έγγραφα όπως το Ατομικό Δελτίο Υγείας, σημειώματα εκδρομών και υπογεγραμμένα διαγωνίσματα.
 1. Υγιεινή/υγιεινή διατροφή: Θα πρέπει να γίνεται καθημερινά έλεγχος για την υγιεινή των παιδιών (π.χ. καθαρά ρούχα) και να δίνεται στα παιδιά σπιτικό και υγιεινό φαγητό για το δεκατιανό. Για όσα παιδιά μένουν στο ολοήμερο, οι γονείς και οι κηδεμόνες θα πρέπει να φροντίζουν για ένα  σπιτικό και υγιεινό γεύμα.
 2. Συμμετοχή σε δράσεις: Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών του 3ου Δημοτικού Σχολείου Προσοτσάνης καλούνται να συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις / συγκεντρώσεις του σχολείου, να στηρίζουν και να συνεργάζονται με το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων, καθώς η συνεργασία σχολείου και  οικογένειας θα βοηθήσει στην καλύτερη εκπαίδευση και προστασία των παιδιών.

 

 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΤΟΥ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ